Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Landskrona församling Besöksadress: Artillerigatan 2-4, 26123 Landskrona Postadress: Artillerigatan 4, 261 33, Box 364, 26123 Landskrona Telefon:+46(418)57400 E-post till Landskrona församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Jordbegravningar

Under 2017 utfördes 32 jordbegravningar i Landskrona församling.

Förberedelser

För att ge tidsutrymme för förberedelser, öppnas graven dagen före den planerade gravsättningen. En grav står dock aldrig öppen över veckoslut eller helgdagar.

Återfyllning av graven sker så snart det är möjligt efter det att kistbärarna har placerat kistan i graven. I arbetet med att öppna och återfylla gravar följer kyrkogårdsarbetarna skriftliga instruktioner.

Dessa säkerställer att arbetsmomenten utförs under värdiga former med respekt för den avlidne samtidigt som säkerhetskraven enligt arbetsmiljöföreskrifterna uppfylls.

Återfyllning av graven

Kistan placeras på ett gravdjup av ca 150 cm, något som minimerar jordvolymen ovanför kistan.

Återfyllning av graven inleds med att jord läggs kring kistans sidor. Härefter läggs jord försiktigt över kistan utan maskinell packning. Kyrkogårdsförvaltningen åtgärdar fortlöpande sättningar som inträffar på gravplatserna genom att komplettera med nytt material - jord och singel - utan kostnad för gravrättsinnehavarna.

För att allmänheten och främst de närmast sörjande ska vara trygga i att vi sköter jordbegravningarna på ett värdigt sätt erbjuder vi anhöriga att, om de så önskar, vara närvarande vid återfyllningen av graven.