Gravsten

Gravsten eller annan gravanordning är frivilligt. Före uppsättning måste huvudmannen godkänna förslaget. Avslås begäran kan beslutet överklagas till länsstyrelsen. Gravanordning på kistgravplats och urngravplats - d v s gravplatser med gravrätt - tillhör gravrättsinnehavaren, som har ansvar för att den är säkert monterad.

Dubbning av äldre gravsten

Dubbning av äldre gravsten Foto: Kyrkogårdsförvaltningen

Nya anvisningar för kontroll av äldre gravstenar

Kyrkogårdsförvaltningen i Landskrona kommer att tillämpa nya enhetliga rutiner när vi kontrollerar gravstenarnas säkerhet. Under våren 2013 kommer vi att påbörja kontrollen av gravvårdarna på våra begravningsplatser.

Nya anvisningar för hur säkerhetskontrollen på äldre stenar ska genomföras har tagits fram av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) på uppdrag av Centrala Gravvårdskommittén (CGK).

  • De nya anvisningarna kommer att underlätta kyrkogårdsförvaltningarnas säkerhetsarbete, säger Staffan Lundstedt, konsulent för begravnings- och kyrkogårdsfrågor på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

En gravsten ska bland annat klara 35 kg dragkraft utan att välta. Stenar som är 30-150 cm höga ska ha minst två dubbar. Vid behov ska stenen omdubbas.

  • Ansvaret för säkerheten är delat; kyrkogårdsförvaltningen har ett ansvar för arbetsmiljö och säkerhet för alla som vistas eller arbetar på kyrkogården. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och stenen.

Kyrkogårdspersonalen har rätt att lägga ned stenar som utgör en fara för säkerheten. Men det är den enskilde gravrättsinnehavarens ansvar att se till att stenen åtgärdas.

Kyrkogårdsförvaltningen

Skapad: 2012-12-14 09:10:00

BESÖKSADRESS
Kapellvägen, 261 39 Landskrona

POSTADRESS
Box 364
261 23 Landskrona

BESÖKSTIDER
Vardagar kl. 10.00 - 12.00 eller
efter överenskommelse

TEL: 0418 - 574 50
Vardagar kl 10.00 - 12.00 och
13.00 - 15.00

FAX: 0418 - 43 61 33

E-POST: landskrona.kyrkogardsforvaltning@
svenskakyrkan.se

 Kontaktpersoner

Skapad: 2012-12-14 09:35:00

Kyrkogårdschef
Leif Alfredsson
Tel: 0418-574 54
leif.g.alfredsson@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsförman
Sten Frederiksen 
Tel: 0418-574 58
sten.frederiksen@svenskakyrkan.se

 

Vid val och visning av gravplats
Sten Frederiksen
Tel: 0418-574 58
sten.frederiksen@svenskakyrkan.se


Webredaktör för kyrkogårds-
förvaltningens hemsida
Lars Wall
Tel: 070-266 45 27
lars.wall@svenskakyrkan.se 

 

//