Foto: Hjördis Thelander

Fattiggravarna

Fattiggravarna, gravkvarter 84, Landskrona kyrkogård, anlades i början av 1930-talet. Ekonomiskt utsatta personer fick sin sista vila här fram till och med 1938. Bilden visar området år 2011.

Karta Fattiggravarna

På detta område begravdes 114 personer mellan den 12 april 1931 och den 11 februari 1938, samtliga är kistbegravda.

Materialet om fattiggravarna baserar sig på Birgitta Perssons forskningsarbete. Birgitta har kartlagt varje person som är begravd här med namn, personnummer, dödsdag, dödsorsak, bostad och familjeförhållanden. I flera fall finns det även en bouppteckning.
Klickar man på de olika årtalen längst ner på den här sidan, får man upp Birgittas handskrivna uppgifter som visas i form av klickbara PDF-filer.

Vi hoppas att uppgifterna som presenteras här ska fungera som en källa till information för släktforskare och andra intresserade.
Vi hoppas också att materialet ska kunna kompletteras efterhand.

Historien om Linnéa och Nils
Olga Linnéa Olsson och Nils Artur Linér var två lungsjuka unga människor som möttes på Orups sanatorium i Höör. Det unga paret förlovade sig men fick inte så många år tillsammans, sjukdomen tog deras liv.
Linnéa dog den trettonde november 1935.
Nils dog den femte mars 1936.
Deras efterkommande har frikostigt bidragit med foton, brev och annan information. Vi har tagit emot detta med stor tacksamhet. 
Härigenom fick vi möjlighet att levandegöra historien om Linnéa och Nils.
Under bilderna här nedan finns det länkar till deras respektive-och gemensamma historia. 
Längre ner på sidan, under årtalet 1935 (Olga Linnéa) och årtalet 1936 (Nils Artur), finns andra uppgifter, till exempel deras bouppteckningar, bostad, etc.