Del 6 - Människosyn och efterföljelse

med Ewa Björnberg och Marie Branting

Uppgiften

  • Diakoni är kristen tro i handling. Att vara röst för de svaga, vars röster inte hörs. Hur ser ni på diakoni. Vem är de svaga och moinsta i vårt samhälle idag. Har Coronapandomin påverkat ert synsätt?
  • Hur utövar jag diakoni? Hur ser diakoni ut för mig i vardagen?

Har du frågor eller vill skicka in uppgiften? Mejla mig!

Ewa Björnberg

Ewa Björnberg

Landskrona församling

Präst