Foto: Maria Sääw

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna

Nedan hittar du information från en av nomineringsgrupperna som finns representerade som förtroendevada i Landskrona församling. Åsikterna som uttrycks är gruppernas egna.

Vi vill ha en kyrka som är öppen för alla. Det finns lika många relationer till Svenska kyrkan som det finns medlemmar. Vissa deltar aktivt i gudstjänstlivet varje söndag, några tar del av kulturverksamheten och andra delar livets stora händelser tillsammans. Oavsett vilken relation du har till kyrkan menar vi att alla medlemmar ska få delta på lika villkor och ha samma rätt till demokratiskt inflytande. Kyrkan ska finnas till för och vara öppen för alla – detta är en av grunderna i det vi kallar folkkyrkan. Mot detta mobiliserar de krafter som vill sluta kyrkan inåt och ställa grupp mot grupp – det kan vi aldrig acceptera!

Vi vill därför:

 • Kyrkan ska arbeta för en bättre miljö- och klimatpolitik
 • Välvårdade kyrkogårdar och ordnade utemiljöer 
 • Präster skall inte neka att viga samkönade 
 • Välkomna alla oavsett bakgrund, sexuell läggning, etnicitet, kön eller hudfärg
 • En trygg arbetsgivare med svenska kollektivavtal 
 • Att kyrkan jobbar för en jämlik och jämställd kyrka och samhälle
 • Ett öppet samarbete med andra trossamfund
 • All verksamhet ska ha ett inkluderande perspektiv och spegla medlemmarnas intresse och engagemang
 • Stödja kyrkor och trossamfund som del av det civila samhället i Landskrona
 • Vara en mötesplats där ung och gammal deltar tillsammans
 • All barn- och konfirmationsverksamhet ska vara avgiftsfri
 • Stimulera till ökad barn och ungdomsverksamhet
 • Skapa ett gott arbetsklimat och stärka det förebyggande arbetsmiljöarbeten

Nomineringslista från kyrkoval 2021

 1. Rolf Ekström 66 år, Vaktmästare 
 2. Henna Christensson 60 år, Kontorist 
 3. Kurt Andersson 79 år, Pensionär 
 4. Ann Persson 69 år, Pensionär 
 5. Anders Sjögren 71 år, Socionom 
 6. Ingrid Bengtsson 67 år, Pensionär / Församlingsassistent 
 7. Stig Hansson 76 år, Egen företagare 
 8. Sophié Molander 47 år, Personlig assistent 
 9. Johan Hallberg Berndtsson 33 år, Sjukvårdsbiträde 
 10. Christel Nilsson 60 år, Lokalvårdare / samordnare 
 11. Carina Hugogård 66 år, Barnskötare / Pensionär 
 12. Jörn Jönsson 69 år, Pensionär 
 13. Anna Fernebro 49 år, Industriarbetare 
 14. Claes Glader 65 år, LSS-handledare / Undersköterska 

Hemsida: www.socialdemokraterna.se
Facebook: socialdemokraternalandskrona