Våra körer

Välkommen till körerna i Laholm och Skummeslöv!

Kören för alla

För dig som gillar att sjunga i duschen eller på matchen: Detta är kören för dig!

Vi lär oss använda rösten, lär oss sjunga efter noter och provar på att sjunga i stämmor. Vi medverkar i några gudstjänster och konserter under terminen.

Inga förkunskaper krävs.

Vill du vara med?
Kontakta Kim Lundberg, tel 0702-573 073,
kim.lundberg@svenskakyrkan.se.

S:t Clemens kyrkokör

S:t Clemens kyrkokör är en blandad kör med lite högre ambition som kräver lite mer körvana. Förutom gudstjänster framför vi minst ett större verk varje termin. Vi har också en del extra kördagar.

Intresserad?
Kontakta körledare är Kim Lundberg för en träff, tel 0702-573 073, kim.lundberg@svenskakyrkan.se.

Seniorkören

En kör för daglediga män och kvinnor. Vi sjunger på gudstjänster, äldreboenden och församlingsträffar. Välkommen till god gemenskap i sångens tecken.
Körledare är Carina Nilsson Larsson, tel 0430-160 17,  carina.nilssonlarsson@svenskakyrkan.se.

Skummeslövs kyrkokör

Skummeslövs kyrkokör är en blandad kör. Vi sjunger på gudstjänster i Skummeslövs kyrka.

Intresserad?
Kontakta körledare Anneli Segerstedt, tel 070-638 60 16, anneli.segerstedt@svenskakyrkan.se.