Foto: Magnus Aronson /Ikon

Vår verksamhet

Välkommen till vår verksamhet!

Våra körer

Välkommen till körerna i Laholm och Skummeslöv!

Barn och familj

Träffpunkter och aktiviteter för barn och föräldrar.

Vuxen och senior

Varmt välkommen till våra verksamheter!

Med anledning av coronaviruset

Kyrkans miljöer är heliga platser och en trygg punkt för många, särskilt i tider av kris. Laholms pastorat följer alltid Folkhälsomyndighetens anvisningar.

Vi kommer att uppdatera vår hemsida kontinuerligt i den mån förutsättningarna ändras samt informera på vår Facebooksida.