Foto: Magnus Aronson /Ikon

Vår verksamhet

Välkommen till vår verksamhet!

Våra körer

Välkommen till körerna i Laholm och Skummeslöv!

Barn och familj

Träffpunkter och aktiviteter för barn och föräldrar.

Vuxen och senior

Varmt välkommen till våra verksamheter!

Konfirmand och Ungdom

Vårterminen 2023 startar vecka 3!