Foto: Anneli Segerstedt

Välkommen till Svenska kyrkan i Laholm & Skummeslöv!

I Svenska kyrkan finns det plats för dig som tror – eller tvivlar. För dig som längtar efter rättvisa och en bättre värld, som vill sjunga i kör eller ha gemenskap.

Medlemskap – mer än du tror

Du har säkert någon gång i ditt liv träffat på Svenska kyrkan. Kanske vid en av livets stora händelser – som dop, konfirmation, bröllop eller begravning. Eller i din vardag, som när vi hälsar på din gamla mormor eller när vi har sångstund i öppna förskolan.

DU ÄR KYRKAN!

Det kan vara när man är som mest skör som nybliven förälder, när livet sprudlar i nyfunnen tonårsfrihet, när man vill sjunga med andra, när allt känns meningslöst, när pengarna inte ens räcker till toapapper, när sorgen över någon man mist är övermäktig, när man känner sig oändligt ensam, när man söker sin tro eller bara vill känna gemenskapen i en kyrkobyggnad.

Svenska kyrkan i Laholm & Skummeslöv
Tro, kärlek & hopp – varje vecka, året runt!

 • Sjung i körer ledda av välutbildade musiker.
 • Ha samtal med präst eller diakon, där inget ämne är för stort eller smått.
 • Möjlighet att gifta dig.
 • Bli döpt eller låta ditt barn döpas.
 • Var med i sorgegrupp.
 • Vara med i barngrupper.
 • Ta med de yngsta till öppen förskola.
 • Ge ungdomar få en mötesplats för livsfrågor.
 • Stötta verksamheter på äldreboenden.
 • Njut av musikupplevelser i kyrkan.

Medlemskap

Välkommen att bli medlem i Svenska kyrkan - här finns alltid en plats för dig!

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift som används till många viktiga verksamheter. Din kyrkoavgift går bland annat till:

 • kyrkans öppna förskola och andra aktiviteter där små barn och deras föräldrar kan mötas 
 • läger, ungdomskaféer och andra mötesplatser för ungdomar
 • hembesök och sjukhusbesök för att stötta sjuka eller människor i kris
 • gudstjänster, för alla i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp
 • gemenskapsträffar för äldre och ensamma
 • jourhavande präst som människor i krissituationer kan kontakta under den tid på dygnet då många andra resurser är stängda
 • arbete i krissituationer med lokala kriscentrum, samtalsstöd med mera
 • själavårdssamtal när livet känns tufft och man behöver någon att prata med gratis eller subventionerad familjerådgivning 
 • olika projekt för stöd till människor i arbetslöshet
 • ett rikt musikliv med körer och musiker
 • underhållet av våra kyrkobyggnader och kulturarv
 • stöd till människor på flykt, både i Sverige och utomlands
 • stöd till de som sörjer
 • stöd till människor som är nya i Sverige, för att de ska lära sig svenska och komma in i samhället
 • tillfälligt ekonomiskt stöd när det verkligen krisar
 • stöd till svenskar som befinner sig utomlands
 • stöd inom vård, försvar, universitet och fängelser
 • klimatarbete i Sverige och världen
 • Act Svenska kyrkan, som finns på plats vid katastrofer och kämpar för allas rätt till ett värdigt liv.