Skummeslövs musikdagar

Stort tack till publiken, medverkande och sponsorer för årets musikdagar i Skummeslöv!

Välkommen till 2021 års musikdagar i Skummeslöv – Vår tid på jorden!.

Skummeslövs Musikdagar startades av organisten Gustav Natt och Dag i Skummeslövs församling 2015. Sedan dess har evenemanget vuxit. 

Numera är det kantor Anneli Segerstedt som är projektledare och evenemanget arrangeras tillsammans med Laholms konsertförening, Musik Hallandia, Laholms
kommun och Sensus. 

Efter drygt 1 år med covid -19 pandemin kommer vi nu äntligen att genomföra Skummeslövs Musikdagar 2021. ”Vår tid på jorden” har vi återanvänt från föregående års planering eftersom det fortfarande är aktuellt. Titeln var från början sprunget ur ett tacksamhets- och ödmjukhetsperspektiv över vårt beroende av och samspel med naturen. Under detta år har titeln även inneburit nya perspektiv.
Till exempel hur vi människor är beroende av varandra och hur vi använder vår tid på jorden – i ett globalt perspektiv. Årets musikdagar kommer att återspegla människans komplexa förhållande till naturen, varandra och världen. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.