Möjligheter till Stillhet och bön

Morgonbön och Andrum med musik

Morgonmässa

Varje tisdag kl. 08.15 i S:t Clemens kyrka i Laholm

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.