Möjligheter till Stillhet och bön

Morgonbön och Andrum med musik

Morgonmässa

Varje tisdag kl. 08.15 i S:t Clemens kyrka i Laholm