Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Laholm & Skummeslöv Besöksadress: Danskavägen 1, 31231 LAHOLM Postadress: DANSKA VÄGEN 1, 31231 LAHOLM Telefon:+46(430)16000 E-post till Svenska kyrkan i Laholm & Skummeslöv

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravskötsel i Laholms pastorat 2019

Om skötsel, priser och olika avtal.

En grav måste skötas och hållas…”i ordnat och värdigt skick”. Så står det i Begravningslagen. Ansvaret för att graven vårdas är gravrättsinnehavarens men inte nödvändigtvis rent praktiskt.

Att vårda grav är ett sätt att hålla ett minne levande och en gärd av respekt för den avlidne. Men många gånger kan det hända att man inte har möjlighet att göra de regelbundna besöken som behövs. Eller att man inte orkar sköta graven på rätt sätt.

En vacker och välvårdad begravningsplats är för många människor en plats som ger ro och tillfälle till eftertanke.

Det är kyrkogårdförvaltningen tillsammans med gravrättsinnehavare som har ansvaret för skötseln av begravningsplatsen. Gravrättsinnehavarna ansvarar för sina gravar medan vår kyrkogårdsförvaltning sköter övriga delar av begravningsplatsen.

Som gravrättsinnehavare kan du välja att sköta dina gravar själv eller så kan du ge oss skötseluppdraget. Du väljer då en grundskötsel som standard.

Du kan sedan välja till vårplantering, sommarplantering, höstplantering och vinterdekorationer.

Även vissa tjänster enligt önskemål går att ordna.

Det finns tre avtalstyper:

1-årsavtal med årlig fakturering och förlängning med ett år i taget.

2-3-årsavtal Ett fasttidsavtal för bestämd tid.

Avräkningsavtal Avtal för obestämd tid. Avtalstid minst 4 år och som längst 25 år. Huvudmannen garanterar för

60 % av avtalets beräknade skötseltid. Efter garanterad minimitid förlängs avtalet med ett år i taget till inbetalda medel är slut.

Grundskötsel gravplatsen

Detta ingår:

Skötsel av befintlig planteringsyta genom rensning, luckring och vid behov påfyllning/byte av jord.

Putsning av gräskanter mot planteringsyta och i förekommande fall putsning av gräsytor mot gravvårdar och gravstensocklar.

Beskärning, putsning och vattning av befintliga växter.

Borttagning av vissna blommor ur vaser samt borttagning av vinterkransar och vinterdekorationer.

När det gäller skötsel av grus/singelgravar ingår även:

Klippning av häck samt rensning av häckbädd.

Rensning, städning och prydnadskrattning av grus/singel.

Grundskötsel för inramade kistgravar/år

1 plats med singel                     744 kr

2 plats med singel                     892 kr

3 plats med singel                    1058 kr

4 plats med singel                     1189 kr

5 plats med singel                     1318 kr

6 plats med singel                     1449 kr

 

Grundskötsel urngravplatser och grav i

sammanhängande gräsmatta/år

 

Rabatt mindre än 1 m2             656 kr

Rabatt mindre än 2 m2             735 kr

Rabatt mindre än 3 m2             815 kr

 

Granristäckning/år

Rabatt mindre än 1 m2             133kr

Rabatt mindre än 2 m2             188 kr

Rabatt mindre än 3 m2             240 kr

Rabatt större än 3 m2               274 kr

 

Övriga åtagande och planteringar

Minipåskliljor i kruka (påsk)         93 kr/st

Vår och sommarblommor            25 kr/st

Pelargon  (mors dag)                   55 kr/st

Krysantemumbukett                    80 kr/st

(Alla helgonshelgen)

Ljung (i oktober)                           68 kr/st

Vinterkrans (1:a advent)             141 kr/st

 
Timpris för övriga tjänster enligt önskemål           380 kr
 

Kontakter:

Laholms pastorat

Kyrkogårdsförvaltningen

Allévägen 11

312 31 Laholm

 

Tel 0430-160 21 Anne Nilsson

E-post: anne.nilsson@svenskakyrkan.se 

 Tel 0430-160 20 Hans-Ove Ottosson

E-post: hans-ove.ottosson@svenskakyrkan.se