Gravskötsel i Laholms pastorat 2020

Skötsel, priser och avtal

En grav måste skötas och hållas…”i ordnat och värdigt skick”.
Så står det i Begravningslagen. Ansvaret för att graven vårdas är gravrättsinnehavarens men inte nödvändigtvis rent praktiskt.


Att vårda grav är ett sätt att hålla ett minne levande och en gärd av respekt för den avlidne. Men många gånger kan det hända att man inte har möjlighet att göra de regelbundna besöken som behövs. Eller att man inte orkar sköta graven på rätt sätt. En vacker och välvårdad begravningsplats är för många människor en plats som ger ro och tillfälle till eftertanke.

Det är kyrkogårdförvaltningen tillsammans med gravrättsinnehavare som har ansvaret för skötseln av begravningsplatsen. Gravrättsinnehavarna ansvarar för sina gravar medan vår kyrkogårdsförvaltning sköter övriga delar av begravningsplatsen.

Som gravrättsinnehavare kan du välja att sköta dina gravar själv eller så kan du ge oss skötseluppdraget. Du väljer då en grundskötsel som standard. Du kan sedan välja till vårplantering, sommarplantering, höstplantering och vinterdekorationer. Även vissa tjänster enligt önskemål går att ordna.

Det finns tre avtalstyper:

 • 1-årsavtal med årlig fakturering och förlängning med ett år i taget.
 • 2-3-årsavtal Ett fasttidsavtal för bestämd tid.
 • Avräkningsavtal Avtalet beräknas för en bestämd tid. Avtalstid minst 4 år och som längst 25 år. Avtalet gäller tills inbetalda medel är slut.

Grundskötsel gravplatsen

Detta ingår:

 • Skötsel av befintlig planteringsyta genom rensning, luckring och vid behov påfyllning/byte av jord.
 • Putsning av gräskanter mot planteringsyta och i förekommande fall putsning av gräsytor mot gravvårdar och gravstensocklar.
 • Beskärning, putsning och vattning av befintliga växter.
 • Borttagning av vissna blommor ur vaser samt borttagning av vinterkransar och vinterdekorationer.

När det gäller skötsel av grus/singelgravar ingår även:

 • Klippning av häck samt rensning av häckbädd.
 • Rensning, städning och prydnadskrattning av grus/singel.

 

Grundskötsel för inramade kistgravar/år

 • 1 plats med singel                     766 kr
 • 2 plats med singel                     920 kr
 • 3 plats med singel                    1 090 kr
 • 4 plats med singel                     1 225 kr
 • 5 plats med singel                     1 357 kr
 • 6 plats med singel                     1 492 kr

Grundskötsel urngravplatser och grav i sammanhängande gräsmatta/år

 • Rabatt mindre än 1 m2             676 kr
 • Rabatt mindre än 2 m2             757 kr
 • Rabatt mindre än 3 m2             839 kr

Granristäckning/år

 • Rabatt mindre än 1 m2             137 kr
 • Rabatt mindre än 2 m2             194 kr
 • Rabatt mindre än 3 m2             246 kr
 • Rabatt större än 3 m2               281 kr

Övriga åtagande och planteringar

 • Sätts till påsk: Minipåskliljor i kruka.               96 kr/st
 • Vår och sommarblommor                                26 kr/st
 • Planteras till mors dag: Pelargon                    57 kr/st
 • Sätts ut till Alla helgonshelgen i oktober: 
  Krysantemumbukett                                        81 kr/st
 • Sätts ut i oktober: Ljung                                   70 kr/st
 • Läggs till 1:a advent: Vinterkrans                  145 kr/st

Namnbricka till askgravlundarna i Laholm, Skummeslöv och Skogaby

 • Kostnad inkl. montering 3 600 kr.

Övriga tjänster enligt önskemål

 • Timpris            392 kr

Gravskötsel 2020 – klicka här för nedladdningsbar pdf med all info samlat >>

Kontakta gärna kyrkogårdsexpeditionen om du har några frågor! Klicka på bilden ovan för att komma till kontaktsidan.