Dopet - en fest i Guds familj

Vill du döpa ditt barn? Eller är du ung eller vuxen och vill bli döpt själv? Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj.

Dopet är en fest i Guds familj

Vill du låta döpa ditt lilla barn? Eller är du ung eller vuxen och vill bli döpt själv? Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj.

Den som döps blir samtidigt medlem i Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan döper både barn och vuxna

Små barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Man behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärt om – dopet är en gåva som bara är att ta emot.

Dopgåva från Laholms pastorat

Alla barn som döps i Laholms pastorat får en dopängel. Dopänglarna är gjorda av glaskonstnären Joel Lundberg. Inget glas är det andra likt, så alla änglar är unika. I artikeln nedan möter vi konstnären.

Änglar av glas

Änglarna är riktiga konstverk. Mönstret i glaset gör att vingarna nästan ser ut som spröd, ömtålig dagg som kapslats in. I denna artikel har vi gjort ett besök hos Joel i hans ateljé utanför Våxtorp.