Vem ansvarar för vad och hur?

Om begravningsbyråns och huvudmannens ansvar vid begravning.

En begravning angår många

En begravning är en angelägenhet för i första hand den avlidnas efterlevande och närstående. Men även för det samfund den avlidna tillhörde samt en rad myndigheter, såsom Skatteverket, sjukvårdshuvudmän som landsting och kommuner, för begravningsbyrå och leverantörer av olika slag samt huvudmannen för begravningsverksamheten.

Vem ansvarar för vad och hur?

Nedan vägledning klarlägger huvudmannens, församlingens/pastoratets och begravningsbyråns respektive ansvar vid en begravning. Detta ansvarsdokument måste vi hålla oss till. Nedan kan ni ladda hem dokumentet.

 

Klicka här för ladda hem dokumentet >>