Foto: Congerdesign/Pixabay

Skärtorsdagen

Denna kväll äter Jesus för sista gången tillsammans med sina lärjungar. Medan de äter säger Jesus att brödet och vinet är hans kropp och blod, och att de ska fortsätta att dela bröd och vin till minne av honom. Det är den första nattvarden.

Vi befinner oss i slutet av fastan, i en vecka som kallas för stilla veckan.

Den första nattvarden – sedan grips Jesus

Den här kvällen är förebilden för kyrkor i hela världen varje gång de firar nattvard med bröd och vin. Senare på natten, när Jesus och hans nära vänner har samlats i Getsemane trädgård, grips Jesus av de romerska soldaterna.

Det är en av lärjungarna, Judas, som förråder Jesus. Han får 30 silvermynt för att avslöja vem Jesus är. Judas visar soldaterna vem Jesus är genom att ge honom en kyss. 

skärtorsdag i kyrkan

I de flesta kyrkor firas skärtorsdagsmässa. Trots att den är inledningen till långfredagen ses ändå denna mässa som en glädjens och festens måltid, som den Jesus firade med sina vänner den sista kvällen. 

Skärtorsdagsmässan brukar ofta avslutas med att man dukar av ljus, blommor och textilier från altaret och kyrkorummet. Snart ska det ju bli långfredag. 

GUD ÄR NÄRA OSS I NATTVARDEN

När människor firar nattvard, ända sedan den första nattvarden, blir vi indragna i Jesus död och uppståndelse. Guds närvaro blir verklighet. Prästen säger ”Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utgjutet.” Det handlar om att Gud lovar att ge oss förlåtelse och evigt liv.

Den sista måltiden, detalj från altaruppsatsen i Gryta kyrka. Foto: Sofia Imberg Kelhoffer/Lagunda
Den sista måltiden, så som den framställs på en av passionstavlorna i Nysätra kyrka. Foto: © Harris-Lulich 2013