Foto: Chris Rhoads Unsplash

Pingst

Pingsten är kyrkans tredje stora helg vid sidan av jul och påsk. Den är den heliga Andens högtid. Anden är Guds osynliga närvaro bland oss människor.

Anden - Guds närvaro bland oss människor

När Jesus visat sig för lärjungarna efter uppståndelsen lämnar han jorden, det står beskrivet i Bibeln som att han lyfts iväg ur deras åsyn. Det firar vi vid Kristi himmelsfärd.

Redan då talar Jesus om att lärjungarna inte kommer att överges. Gud låter sin Ande, Hjälparen med ett annat namn, komma och vara hos dem. Det firar vi vid pingsten. Fokus är då på Anden, Hjälparen, Guds närvaro hos människan och i skapelsen.

Börjar vid Babels torn

Pingsten har sin bakgrund i Första Mosebok där flera berättelser finns om människans villkor. Där finns berättelsen om Babels torn. Människan försöker nå till himlen genom att bygga ett torn som når dit, men i sin strävan att göra ett mänskligt skrytbygge blir det språkförbistring mellan människorna. De förstår inte varandra och bygget faller.

När pingsten kommer berättar Bibeln att när Jesus blir närvarande hos lärjungarna genom Anden förstår alla plötsligt varandras språk. Kommunikationen mellan människor är återupprättad igen genom Guds Ande.

Lärjungarnas uppdrag

Pingsten beskrivs som kyrkans födelse. Jesu lärjungar var samlade i Jerusalem och  fick uppdraget att leva vidare med Jesu Ande och berätta budskapet om uppståndelsen och nytt liv. Pingsten kallas ibland för hänryckningens tid, eftersom det beskrivs att lärjungarna blev upprymda av Anden. Vid pingsttid, på våren, när björkarna böjer sig för vårvinden, ser vi effekten men inte själva vinden. På samma sätt är det med Anden. Vi ser inte Anden, men vi kan se verkningarna av den i livet. Den heliga Anden kallas för livets ande, och det är ingen tillfällighet. Ord som andedräkt och att andas påminner om livets grund. Gud är både lika osynlig och lika verklig som vår andedräkt.

Helgdag i kyrkoåret

Ordet pingst som betyder ”den femtionde”, kommer av grekiskans pentekosté. Det var från början namnet på den femtio dagar långa perioden mellan påsk och pingst. Påsken, kyrkans största högtid, firas nämligen under åtta veckor. Pingsten har firats som en egen högtid i kyrkan sedan 200-talet. I Sverige firade vi både tredje- och fjärdedag pingst fram till 1772. Annandag pingst försvann som ledig dag 2005 och i stället blev nationaldagen 6 juni en röd dag i almanackan. I kyrkoåret är annandag pingst fortfarande en helgdag och har temat Andens vind över världen. 

Andens symboler

Foto: Lagunda

I Bibeln beskrivs Anden med hjälp av olika symboler. Just vid pingst berättas det om eld och  eldstungor, och i andra texter beskrivs Anden som en vind eller en duva. Duvan är en vanlig i våra kyrkor, oftast över predikstolen.

Här svävar duvan över predikstolen i Nysätra kyrka.

Foto: Argument förlag