Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Påsk

Påsken är kyrkans största helg. Vi firar att Jesus besegrar döden. Den uppståndne Kristus visar att Gud är en levande Gud. En Gud som kan uppfattas som en främling, och på samma gång en välbekant vän.

Påskens dagar

Skärtorsdagen 

Passionstavlor i Nysätra kyrka. Bilder tagna i samband med utställningen Himlen är här.
Bild: © Harris-Lulich 2013

Skärtorsdagen firas till minne av den kväll när Jesus för sista gången äter tillsammans med sina lärjungar. Medan de äter säger Jesus till de tolv lärjungarna att de ska fortsätta att bryta bröd och dricka vin tillsammans även när han inte finns ibland dem. Gör det till minne av mig, säger Jesus. Detta är den allra första nattvarden. Kyrkor i hela världen firar nattvard med bröd och vin och det är den här kvällen som är förebilden.

Senare på natten när Jesus och hans lärjungar samlats i Getsemane trädgård grips Jesus av de romerska soldaterna. Han grips efter att Judas mot en betalning av 30 silvermynt har avslöjat för dem var Jesus finns och gett honom en kyss som tecken för soldaterna på vem som är Jesus.
Läs mer om skärtorsdagen. 

Långfredagen

Triumfkrucifix
Bild: Lagunda församling

Efter att Jesus gripits på natten av de romerska soldaterna förs han till förhör hos Pontius Pilatus som fattar beslutet att han ska dömas till döden för att ha gjort anspråk på att kallas judarnas kung. Han blir dödad genom att hängas på avrättningsredskapet korset, det vi minns på långfredagen.
Läs mer om långfredagen.

Påskdagen

Se, Jesus lever! Bild: Pictor Målerikonservering AB

Jesus uppstår på tredje dagen efter att han blivit dödad. När en grupp kvinnor kommer till graven är stenen bortrullad och Jesus är inte där. Kristen tro är en tro på uppståndelsen, vändpunkten. Allt det som tynger, som hindrar livet, som stänger till våra hjärtan och stänger ute livet rullas bort.
Läs mer om påskdagen.

Annandag påsk

Jesus visar sig för lärjungarna på olika sätt och på annandag påsk hör vi berättelsen om hur två lärjungar är på väg bort från Jerusalem till byn Emmaus. De går och samtalar om det som hänt och plötsligt slår någon följe med dem. De förstår först inte vem han är, men när han stannar hos dem och äter, förstår de att det är Jesus.
Läs mer om annandag påsk.

Veckan efter påskdagen kallas för påskveckan, till skillnad från veckan före påsk, som kallas stilla veckan.

Påskens drama i Legoversion

Svenska kyrkan i Linköping har tillsammans med juniorgruppen i Berga församling gjort en film som sammanfattar påskens drama.