Askgravplatser

Nyhet Publicerad Ändrad

inom Lagunda församling

Askgravplatser är en gemensam grav där gravplatserna upplåts med begränsad gravrätt. Varje gravplats markeras med en metallplatta med namn, födelse- och dödsdatum på de gravsatta. Metallplattorna fästs på enskilda stenar, utformningen av anläggningarna skiljer mellan kyrkogårdarna.
Varje gravplats har utrymme för två askor.

Askgravplatsens utseende och plantering sköter kyrkogårdsförvaltningen.

Anhöriga har möjlighet att smycka med snittblommor eller gravljus vid gravplatsens smyckningsyta. Förvaltningen tillhandahåller under vinterhalvåret en gravlykta att sätta ljus i per gravrätt.

Anhöriga får vara med vid gravsättningen som enbart kan ske under snö-och tjälfri del av året. Den som är gravrättsinnehavare har rätt att bestämma vem som gravsätts i graven. Gravrätten varar i 25 år.

Vid upplåtelse av en askgravplats får gravrättsinnehavaren betala en kostnad för skötseln under gravrättstiden samt gravyr av metallplattan. Kostnaden för en ny upplåten askgravplats är idag 7000:- kronor för 25 år. Vid andra gravsättningen tillkommer en ny kostnad för gravyr och skötsel för den utökade gravrättstiden. När gravrättstiden går ut kan gravrätten förlängas mot en ny kostnad för gravskötsel.

Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder askgravplatser på Fröslunda, Hjälsta och Gryta kyrkogård.

Kontakta förvaltningen för mer information på telefon 0171-46 00 74.