Foto: Pixabay

Kyndelsmässodagen

Kyndelsmässodagen, som också kallas Jungfru Marie kyrkogångsdag, handlar om vad som hände när Jesus var fyrtio dagar gammal. Maria och Josef bar då fram sin lille son i templet.

I judisk lag (3 Mosebok 12) står det om hur föräldrar ska bära fram sin förstfödde son i templet på den fyrtionde dagen efter födelsen. Det gjorde därför Maria och Josef med sin lille son, Jesus. Fyrtio dagar efter den 25 december, som är dagen då vi firar Jesu födelse, är den 2 februari. I den svenska almanackan är det denna dag som är Kyndelsmässodagen. I kyrkan firas dagen på den söndag som infaller mellan den 2 och den 8 februari. 

I templet finns Symeon och Hanna som är gamla och har väntat, hoppats och trott på Gud under hela sina liv. När Jesusbarnet bärs fram i templet blir det tydligt för dem att Jesus är Gud och de ser Jesusbarnet som Guds gåva. 
Symeon säger: ”Herre, nu låter du din tjänare gå hem, i frid, som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk, ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel.” (Lukas 2:22-38)
Just dessa ord har blivit särskilt kända. De kallas Nunc Dimittis och har tonsatts många gånger. 

Symeon talar om Jesus som  ljuset och söndagen har kommit att handla om ljuset. Ordet kyndel är ett fornnordiskt ord för ljus så namnet betyder ljusmässodagen.  
I kyrkan firar vi ofta gudstjänster med ljustema. Ibland välsignar vi de ljus som skall användas i kyrkan under året. 

 

Kyndelsmässodagens bibeltexter

Varje söndag och helgdag under kyrkoåret har sitt namn, sitt tema och sina bibeltexter som läses i alla kyrkor i Svenska kyrkan. Det finns tre versioner, årgångar. Detta år läser vi första årgångens texter.

Tankar inför Kyndelsmässodagen

"Tankar inför helgen" hämtas från Svenska kyrkans gemensamma sidor. Det är korta predikningar som tolkar söndagens tema och bibeltexter ur ett vardagsperspektiv.