Kristi Himmelsfärd, äldre altartavla Långtora. Beskuren.
Foto: Sofia Imberg Bergman /Lagunda

Kristi himmelsfärds dag

När Jesus uppstått från de döda var han kvar bland sina lärjungar 40 dagar. Sedan lämnade han jorden och fördes upp till himlen - Kristi Himmelsfärd.

När Jesus visat sig för lärjungarna efter uppståndelsen tillbringade han fyrtio dagar med att undervisa dem. Sedan lämnade Jesus jorden. Lärjungarna blev ensamma kvar, med uppgiften att berätta om vad de varit med om, uppståndelse och nytt liv.  

Det står beskrivet i bibeln att Jesus lyfts iväg ur lärjungarnas åsyn. Bibelns berättelser utgår från en världsbild där himlen välver sig över jorden och under jorden finns dödsriket. Därför innehåller texten som beskriver hur Jesus lämnar jorden som fysisk person bilder av hur han lyfts bort i ett moln för att sitta jämte Gud. I kyrkans trosbekännelse uttrycks det som att han är ”uppstigen till himmelen, sittande på Gud Faders högra sida.”

Himmelsfärden skildras i Lukas evangelium i Nya testamentet, kapitel 24.

Jesus lämnar jorden men  budskapet bärs vidare

Vid påsken tänds det stora påskljuset, symbolen över livets seger över döden. På Kristi himmelsfärdsdag släcks ljuset som en symbol för att Jesus lämnat jorden. Lärjungarna får i uppdrag att bära budskapet vidare. Deras uppdrag är också vårt!
Vi får i uppdrag att dela med oss av vår tro och låta den leva vidare i världen.

Gudstjänster  och traditioner på Kristi himmelsfärds dag

Dagen har firats sedan 300-talet. Kristi himmelsfärds dag infaller alltid på torsdagen 40 dagar efter påskdagen. Datumet varierar beroende på när påsken infallit, men är alltid tidigast den 1 maj och senast den 4 juni. Under medeltiden dramatiserades ofta händelsen med ett himmelsfärdsspel. Man ville gestalta att Kristus genom att kroppsligen lämna jorden är närvarande på ett andligt sätt.

Idag firas Kristi himmelsfärds dag ofta med en friluftsgudstjänst, ofta som gökotta redan på morgonen. Så brukar vi göra också här i Lagunda församling. Andakten förenas med en naturupplevelse. Man kan njuta av värmen och ljuset när man vänder sitt ansikte mot himlen, liksom lärjungarna vände sina ansikten mot himlen när Jesus lämnade dem.

Texter på Kristi himmesfärds dag

Varje söndag och helgdag under kyrkoåret har sitt namn, sitt tema och sina bibeltexter som läses i alla kyrkor i Svenska kyrkan. Här finns texterna för Kristi himmelsfärds dag.

Tankar inför Kristi Himmelsfärds dag

Varje vecka finns Tankar inför helgen på Svenska kyrkans webb. Här är några av de Tankar som skrivits inför Kristi Himmelsfärds dag de senaste åren.

Den gamla altartavlan från 1841 hänger på korets sydvägg. Det är en kopia av Fredrik Westins kända Kristi himmelsfärd i Kungsholms kyrka, målad av Erik Wahlbergsson. Foto: Sofia Imberg Bergman /Lagunda