Kontinuerligt utbyte

Utbytet mellan vänförsamlingarna är välplanerat. Varje år möts vi för utbyte, med olika fokus.

2016 gjorde Lagunda ett första besök i East Vale då arbetslaget förlade en studieresa dit.  Det formella avtalet vänförsamlingarna emellan skrevs under i september 2018 här i Lagunda, och sedan reste en liten delegation från kyrkorådet till East Vale i november. 2019 handlar utbytet om musik och barn, därefter kommer turen till diakoni och sedan fastighet/kyrkogård.