Foto: Giusto de' Menabuoi via Wikimedia Commons

Jungfru Marie bebådelsedag

Att bebåda betyder att förkunna, att ge budskap om. Denna dag läser vi om när ängeln Gabriel kommer till den unga Maria och förkunnar för henne att hon ska bära och föda Guds son.

Maria är ung och ännu ogift men trolovad med snickaren Josef. Nu får hon från en ängel veta att hon ska bli mor, och att det är Guds egen son hon ska bära och föda. Ängeln Gabriel säger att hon skall ge honom namnet Jesus och han skall kallas den högstes son. Guds vilja och mening med hennes liv blir klar för henne. Hon undrar först hur det skall kunna ske men ängeln kommer med Guds löfte om att vara nära henne. Den säger henne att hon inte skall vara rädd.

Vågar säga ja

Maria vågar säga ja till sitt uppdrag och sjunga sin sång - som Lukasevangeliet (1:46-55) återger och som fått namnet Marias lovsång eller Magnificat. Marias lovsång har blivit körverk, psalmer och sånger i många olika varianter och är en klassisk kristen bön. 

Tankar inför Jungfru Marie bebådelsedag

Varje vecka finns Tankar inför helgen på Svenska kyrkans webb. Här är några av de Tankar som skrivits inför Jungfru Marie bebådelsedag de senaste åren.

Texter på Jungfru Marie bebådelsdag

Varje söndag och helgdag under kyrkoåret har sitt namn, sitt tema och sina bibeltexter som läses i alla kyrkor i Svenska kyrkan. Här finns texterna för Jungfru Marie bebådelsedag.