Foto: Guistaf Hellsing/IKON

Jul

En natt för ungefär 2 000 år sedan föddes Jesus i ett stall i Betlehem. Bibeln berättar att det var Gud som föddes som människa, eftersom Gud ville komma närmare mänskligheten.

Långt innan Jesus föddes berättade profeter att Jesus skulle födas. En av dem var profeten Jesaja, som levde ungefär 700 år före Jesus. I Jesajas bok i Gamla testamentet står det: 

”Men natten skall vika där ångest nu råder. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram … Ty ett barn har fötts, en son är oss given.”

JESU FÖDELSE

Maria och Josef kom från byn Nasaret som låg i Judéen och på den tiden styrdes av Romarriket. Maria var väldigt ung när en ängel berättade att hon skulle få ett barn, att barnet var Guds son och att han skulle få namnet Jesus.    

Precis när det var dags för Maria att föda barnet måste hon och hennes trolovade Josef resa från Nasaret till Betlehem. Romarna som styrde ville att alla människor skulle betala skatt till Romarriket, och därför befalldes alla att anmäla sig i den stad deras familj kom ifrån så de kunde antecknas där (det kallades skattskrivning). Josefs familj kom från Betlehem, så han tog med sig Maria dit.

Många andra reste samtidigt till Betlehem, så natten då de kom fram var det fullt på alla platser där man kunde övernatta. Det fanns ingen annan plats av sova för Maria och Josef än i ett stall. Den natten blev det dags för Maria att föda, och Jesus föddes där i stallet. Maria svepte in honom i tyg och la honom i djurens matskål, i krubban.

Kyrkans år Foto: Lagunda församling

ÄNGLARNA BERÄTTADE FÖR HERDARNA OM JESUS

Samma natt såg några herdar på en äng utanför Betlehem ett stort ljussken. Herdarna hörde änglar som sjöng om fred på jorden och änglarna sa till herdarna att de inte skulle vara rädda.

”Var inte rädd” är ord som änglar i Bibelns berättelser alltid säger när de visar sig för människor.

Änglarna berättade för herdarna att de kom med den goda nyheten om att en frälsare hade fötts. Ordet frälsare betyder räddare eller befriare.

HERDARNA HITTADE JESUS NERBÄDDAD I EN KRUBBA

Av änglarna fick herdarna också veta att frälsaren fötts i ett stall, och låg i en krubba. 

Herdarna gick till Betlehem och hittade där det nyfödda barnet, Jesus, i en krubba. De förstod att det var sant att en räddare hade fötts och de berättade för Maria och Josef om vad änglarna hade sagt. 

Du kan läsa berättelsen om när Jesus föddes i julevangeliet.