Altare dukat för högmässa i Giresta kyrka
Foto: Sofia Imberg Bergman/Lagunda

Gudstjänster av flera slag

Välkommen att fira gudstjänst i Lagunda församling! I gudstjänsten kommer vi nära Gud och varandra. Här i Lagundas kyrkor firar vi gudstjänster på olika tider och dagar och på olika sätt.

Söndag

Varje vecka: 11.00 Högmässa i Giresta kyrka, därefter kyrkkaffe.

Varje vecka: 15.00 Hjärtekyrkan -  Gudstjänst i en av församlingens kyrkor.
Vill du engagera dig för din Hjärtekyrka? Kontakta församlingen!

Måndag 

Andakter i verksamhet

Tisdag

Andakter i verksamhet

En gång/månad 16.45-19 Messy Church - kreativ kyrka för alla åldrar: gemensamma förberedelser, gudstjänst och middag.

En gång/månad 19.00 Meditation och mässa i Gryta kyrka

Varannan vecka (ojämna veckor) 19.00 Meditation i Gryta kyrka

Onsdag 

Varannan vecka: 15.30 Mässa i Gula huset tillsammans med konfirmanderna  - alla är varmt välkomna.

Torsdag 

Varje vecka: 13.00 Veckomässa i Kyrkstugan

Fredag

Varje vecka: 14.00 Gudstjänst inför helgen, Liljegårdens äldreboende
Alla är mycket välkomna till gudstjänsten och till efterföljande kyrkkaffe tillsammans med Liljegårdens boende och besökare

Lördag

Dop och vigslar

Särskilda helger och högtider 

Under särskilda helger och högtider firar vi gudstjänster vid andra tider än de som finns i vårt vanliga veckoprogram. Vi gör då särskild information och särskild annonsering, och berättar också i sociala medier om vad som är på gång. Är du intresserad av att få  e-post från församlingen kan du anmäla detta till lagunda.forsamling@svenskakyrkan.se. Om du är med på Facebook kan du hitta oss där också: www.facebook.com/lagunda - gilla församlingen där så får du del av uppdateringar och nyheter.