Advent

Adventstiden berättar att Gud skall komma till oss för att bli som en av oss. Jesus ska komma och han är både människa och Gud. Jesus kommer med ljus i vårt mörker med hopp och med framtidstro.

Ordet advent betyder ankomst. Vi väntar på någon som skall komma. Vi väntar på julen då Jesus föds. 

Adventsstjärnor och ljusstakar är kristna seder
De stjärnor vi har i våra fönster påminner om stallet i Betlehem där Jesus föddes. Det berättas att när han föddes tändes en stjärna på himlen. Några stjärntydare, som oftast kallas de tre vise männen, hade läst att när en ny stjärna tändes på himlen skulle Guds son födas.

Stjärntydarna följde stjärnan som ledde dem till Betlehem och till det nyfödda lilla barnet. De adventsstjärnor vi hänger i fönstren är en symbol för den stjärnan, för betlehemsstjärnan som lyser upp vårt mörker och visar vägen.

De elektriska ljusstakarna i fönstren är inspirerade av tyska adventsgranar. Det är också en gammal svensk tradition att låta ljus brinna i fönstren för att lysa upp julottebesökarnas väg till kyrkan. 

Första advent: Jesus kommer med fred istället för krig 
På första advent handlar bibeltexterna i kyrkoårskalendern om glädje och fest i Jerusalem. Äntligen skall en ny kung komma. Folket hade länge varit förtryckta av romarna som hade makten och nu väntade de på en ny kung. De sjöng Hosianna, precis om vi brukar göra i kyrkorna första advent. (Ordet Hosianna betyder rädda oss och det användes ofta på bibelns tid som en hälsningsfras till kungen). 
Folket bar säkert på bilder av hur kungen skulle vara utifrån sina erfarenheter. Men så kommer Jesus, inridande på en åsna, helt annorlunda än det de tänkt sig. Han kommer med budskap om fred och frid.   

Tänd ljus, ett ljus skall brinna för hoppet på vår jord,
Den skimrande planeten, den stjärna där vi bor.
När några trotsar mörkret kan framtiden slå rot.
Ett ljus är tänt för dagen, som vi ser framemot.

Denna vers och de tre verserna längre ned på sidan kommer från Psalm 856 i Psalmer i 2000-talet

Andra advent: Vad Guds rike är 
Den andra adventssöndagen berättar texterna i kyrkoårskalendern om Guds rike.Guds rike är något helt annat än det vi känner igen från vår mänskliga värld. Guds rike sätter inte upp några gränser och hinder utan vill genomsyra oss och vår värld.

När vi med vapen försvarar åsikter och landgränser talar Guds rike om den kärlek som kan och vill förändra, en kärlek som blir större och större ju mer vi ger och får ta emot.                               

Tänd ljus, två ljus skall skina, för kärlek och för tro,    
För dem som river muren och lägger ut en bro.    
När fången får sin frihet och flyktingen ett hem,
Tänd ljus för dem som gråter, och de som tröstar dem.

Tredje advent: Någon visar vägen
Den tredje adventssöndagen berättar texterna i kyrkoårskalendern om Johannes döparen. 

Ibland behövs det människor som går före och som visar vägen. En sådan människa var Jesus kusin, Johannes döparen. Johannes brann för att människor skulle omvända sig, döpas och förändras som människor. Han banade väg för Jesus och människorna blev fyllda av förväntan.                      

Tänd ljus, tre ljus skall flamma för alla som vill slåss 
för det som är rättfärdigt, de söker stöd hos oss.     
Förlora inte modet; trots allt är vi ju ett!      
Tänd ljus och bli en låga för sanning och för rätt.

Fjärde advent: Maria får uppdraget att bli Jesus mamma
Maria var en ung kvinna som fick besök av ängeln Gabriel. Gabriel säger till Maria att hon inte ska vara rädd och berättar för henne att hon ska bli mamma till Guds son, mamma till Jesus.

Nu börjar ett nytt kapitel, Gud blir människa och föds som ett litet barn in i vår värld. Den som är minst ska bli störst.     

Nu strålar alla ljusen och lyser på vårt bord,  
mot timmermannen Jesus, som älskade vår jord       
så mycket att han sökte sig bort från himlens ljus       
och blev ett barn som växer ibland oss: Här är Gud