Kyrktaxi

Församlingen erbjuder kyrktaxi för dig som har svårt att på annat sätt komma till det som händer i församlingshemmet, Lackalänga kyrka och Stävie kyrka.

Lackalänga-Stävie församling erbjuder kyrktaxi för dig som har svårt att på annat sätt komma till det som händer i församlingshemmet, Lackalänga kyrka och Stävie kyrka.

När får jag åka kyrktaxi?
När du vill vara med på någon gudstjänst eller någon aktivitet som anordnas av församlingen. Gäller även andakt på Ligustern.

Vem får åka?
Du som har svårt att på annat sätt ta dig till kyrkan eller församlingshemmet.

När får jag inte åka kyrktaxi?
Du får bara åka kyrktaxi till sådant som anordnas av församlingen. Det går inte åka kyrktaxi till dop, vigsel eller begravning eller för att besöka kyrkogården.


Hur gör jag?
Ring Kävlinge taxi 046-71 02 68 och uppge ditt namn samt att du vill åka just kyrktaxi.