Bild på fyra tärningar i trä som ligger på en tidning. De bildar ordet GDPR.

Personuppgifter nomineringsgrupper

En sammanställning över vad som gäller för nomineringsgrupper.

 

Insamling och behandling av dina personuppgifter

Vi behandlar följande personuppgifter direkt från dig för följande syften:

  • För att föra register över de ombud, ombuds ersättare, företrädare och kontaktpersoner som anmälts till Svenska kyrkan av en nomineringsgrupp (även kallat nomineringsgruppsuppgifter) och för att administrera och genomföra de direkta valen, däribland att tilldela behörigheter i systemet, genomföra valsedelsbeställningar samt tillhandahålla uppgift till tredje man om vilka nomineringsgruppsuppgifter som finns registrerade. Att åta sig ett uppdrag som ombud, ombuds ersättare, företrädare eller kontaktperson för en nomineringsgrupp innebär att du åtar dig en administrativ roll inom kyrkovalet för den nomineringsgrupp som anmält dig. Uppgifterna om dig kommer att kontrolleras mot folk- och kyrkobokföringsregistret. Vi behandlar då följande personuppgifter: namn, personnummer, adress,
    telefonnummer, e-postadress, uppdragstitel och andra kompletterande uppgifter.

    Uppgifterna behandlas med stöd av den lagliga grunden fullgörande av avtal. Dina personuppgifter kommer att sparas och användas så länge som det är nödvändigt.
  • För att du ska erhålla en inloggningsprofil i Grupp- och kandidatsystemet. Vi behandlar då följande personuppgifter: namn, epostadress och telefonnummer. Uppgifterna behandlas med stöd av den lagliga grunden fullgörande av avtal. Dina personuppgifter kommer att sparas och användas så länge som det är nödvändigt.
  • För att kontrollera genom loggning att du inte missbrukar din behörighet, för att kunna spåra källan till eventuella misstagsändringar och för annan felsökning. Vi behandlar då följande personuppgifter: användaridentitet, datum och tid. Loggningen görs med stöd av en intresseavvägning. Personuppgifterna behandlas för att kunna kontrollera att du använder systemet på ett korrekt sätt. Du kan när som helst invända mot användandet genom att kontakta oss via den kontaktväg som anges i slutet av vår informationstext. Dina personuppgifter kommer att sparas och användas så länge som det är nödvändigt.
  • För att kunna förbättra och testa de system som används i kyrkovalet. Testningen görs med stöd av en intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att säkerställa att systemen fungerar som de ska. Personuppgifterna behandlas i en testmiljö men med riktiga personuppgifter för att säkerställa att systemen reagerar som de ska. Du kan när som helst invända mot användandet genom att kontakta oss via den kontaktväg som anges i slutet av vår informationstext. Dina personuppgifter kommer att sparas och användas tillsvidare.