Bild på en hand som håller en tuschpenna och verkar ha skrivit på ett vitt papper "GDPR" och ritat en megafon.

Personuppgifter kandidater och förtroendevalda

För dig som är förtroendevald och, eller, ställer upp i kyrkovalet som kandidat.

Information om personuppgiftsbehandling

I samband med att kandidatförklaringen lämnas in kommer dina personuppgifter att behandlas. De uppgifter som finns på nomineringsgruppens kandidatanmälan och denna kandidatförklaring ligger till grund för grupp- och kandidatförteckningen samt valsedlar och kommer att registreras för databehandling i syfte att genomföra kyrkovalet samt tillhandahålla uppgift om förtroendevalda och övriga kandidater i syfte att genomföra efterträdarval under kommande valperiod.
Uppgifterna om dig kommer att kontrolleras mot folk- och kyrkobokföringsregistret.

Dina personuppgifter kommer att delas med nomineringsgruppens ombud, företrädare och kontaktpersoner, stiften, församlingar/pastorat och publiceras på Svenska kyrkans hemsidor.

Insamling och behandling av dina personuppgifter

Vi behandlar följande personuppgifter direkt
från dig för följande syften:

 • För att förbereda och genomföra kyrkovalet enligt kyrkoordningens och Svenska kyrkans bestämmelser, t.ex. att kontrollera att kandidaten är valbar, tillhandahålla valsedlar och grupp- och kandidatförteckningar.

  Vi behandlar då följande personuppgifter: namn, personnummer, adress, kandidatuppgifter (ålder, yrke eller titel, hemort eller kyrkobokföringsförsamling, tillhörighet till nomineringsgrupp eller liknande uppgift) samt särskilt namn (kandidatnamn) som ska stå på en valsedel och uppgift om nomineringsgrupp. Uppgifterna behandlas med stöd av den lagliga grunden fullgörande av avtal 

  När du kandiderar i kyrkovalet kan det framkomma uppgifter som enligt dataskyddsförordningen kan anses känsliga, t.ex. uppgifter om religiös övertygelse eller politiska åsikter. Det krävs en särskild grund för att få behandla de känsliga personuppgifterna. Vi behandlar då uppgifterna med stöd av att du har offentliggjort uppgifterna genom att underteckna kandidatförklaringen. Dina personuppgifter kommer att sparas och användas så länge som det är nödvändigt.
 • För dem som genom val blir eller kan bli förtroendevalda i syfte att genomföra val till beslutande organ enligt kyrkoordningens och Svenska kyrkans bestämmelser, inklusive efterträdarval under kommande valperiod. Vi behandlar då följande personuppgifter: namn, personnummer, adress, kandidatuppgifter, särskilt namn, uppgift om nomineringsgrupp och om dina uppdrag. Uppgifterna behandlas med stöd av den lagliga grunden fullgörande av avtal. När du kandiderar i kyrkovalet kan det framkomma uppgifter som enligt dataskyddsförordningen kan anses känsliga, t.ex. uppgifter om religiös övertygelse eller politiska åsikter.

  Det krävs en särskild grund för att få behandla de känsliga personuppgifterna. Vi behandlar då uppgifterna med stöd av att du har offentliggjort uppgifterna genom att underteckna kandidatförklaringen. Dina personuppgifter kommer att sparas och användas så länge som det är nödvändigt.
 • För att de förtroendevalda ska kunna fullfölja sitt uppdrag överförs uppgifter till andra IT-system där uppgifter om Svenska kyrkans förtroendevalda förs. Vi behandlar då följande personuppgifter: namn, personnummer, adress och uppgifter om dina uppdrag.

  Uppgifterna behandlas med stöd av den lagliga grunden fullgörande av avtal. När du kandiderar i kyrkovalet kan det framkomma uppgifter som enligt dataskyddsförordningen kan anses känsliga, t.ex. uppgifter om religiös övertygelse eller politiska åsikter. Det krävs en särskild grund för att få behandla de känsliga personuppgifterna. Vi behandlar då uppgifterna med stöd av att du har offentliggjort uppgifterna genom att underteckna kandidatförklaringen. Dina personuppgifter kommer att sparas och användas så länge som det är nödvändigt.
 • För att kunna förbättra och testa de system som används i kyrkovalet. Testningen görs med stöd av en intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att säkerställa att systemen fungerar som de ska. Personuppgifterna behandlas i en testmiljö men med riktiga personuppgifter för att säkerställa att systemen reagerar som de ska. Du kan när som helst invända mot användandet genom att kontakta oss via den kontaktväg som anges i slutet av vår informationstext.

  Dina personuppgifter kommer att sparas och användas tillsvidare. Svenska kyrkan är även skyldig att registrera och arkivera handlingar, vilket innebär att vi i vissa fall vidarebehandlar dina personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse.