Bilda ny nomineringsgrupp i korthet

Så här ser processen ut i korthet för att bilda ny nomineringsgrupp.

Krav för att få bilda en ny nomineringsgrupp

Det finns ett antal krav som behöver vara uppfyllda för att en nomineringsgrupp ska bli godkänd. Kraven kan skifta beroende på om man ställer upp för val lokalt, regionalt eller nationellt.

 • Alla nomineringsgrupper som ställer upp i kyrkovalet måste ha en registrerad gruppbeteckning (gruppens namn).
 • En gruppbeteckning för val till stiftsfullmäktige ska innehålla stiftets namn i nominativ- eller genitivform.
 • En gruppbeteckning för val till kyrkofullmäktige ska innehålla församlingens eller pastoratets namn i nominativ- eller genitivform.

En ansökan om registrering behöver stöd av ett antal röstberättigade personer.

 • Nomineringsgrupp till kyrkomötet ska ha stöd av minst 300 personer
 • Nomineringsgrupp till stiftsfullmäktige ska ha stöd av minst 100 personer.
 • Nomineringsgrupp till kyrkofullmäktige ska ha stöd av minst 10 personer.

De som stöder en ansökan om registrering ska själva skriva under en förklaring om stödet. I förklaringen ska de också ange sitt personnummer och sin församling.

Vid ansökan om registrering av gruppbeteckning ska nomineringsgruppen anmäla ett ombud. Ombudet företräder nomineringsgruppen och kan agera å dess vägnar.

Ansökan om registrering ska ha inkommit senast 15 april 2021.

Beslut om nya gruppbeteckningar

 • Kyrkostyrelsen beslutar om registrering av gruppbeteckning för val till kyrkomötet.
 • Stiftsstyrelsen beslutar om registrering av gruppbeteckning för val till stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige.

Om en ansökan avslås

Ansökan ska avslås om gruppbeteckningen:

 • inte uppfyller kraven på utformning
 • kan antas bli förväxlad med en beteckning som redan är registrerad eller som en nomineringsgrupp redan har ansökt om att få registrerad och beteckningarna skulle komma att bli registrerade för samma val
 • är uppenbart olämplig som gruppbeteckning, med hänsyn till sitt innehåll eller av annan särskild anledning

Innan en ansökan avslås ska den berörda gruppen få möjlighet att ändra eller komplettera sin ansökan. Ändringen ska lämnas in skriftligt och meddelandet ska vara undertecknat av det ombud som nomineringsgruppen har anmält.

Meddelandet ska ha inkommit senast 2 maj 2025.