Diagram över valdeltagandet i kyrkoval under 2000-talet

Högt valdeltagande i kyrkovalet 2021

Den slutgiltiga röstsammanräkningen för kyrkovalet 2021 visar på ett valdeltagande på 18,4 % till kyrkomötet, vilket är det näst högsta sedan 1930-talet.

Med 900 753 avgivna röster är det även det näst högsta antalet röstande i ett kyrkoval. 

I två stift – Visby och Växjö – ökade valdeltagandet jämfört med 2017 års kyrkoval.

– Efter två kyrkoval i rad med en ny, högre nivå på valdeltagandet kan vi konstatera att kyrkovalet inte är ett ”bortglömt val”. Vi har fortfarande, pandemin till trots, ett högre valdeltagande som är svårt att förklara med engångseffekter, säger Anki Bondesson, kyrkovalledare.

Läs hela pressmeddelandet.