Kö till vallokalen i kyrkovalet 2017.
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Nå ut till väljarna

Nomineringsgruppen ansvarar själv för att nå ut till väljarna med information. Både om att ni ställer upp i kyrkovalet och vad ni vill åstadkomma.

 

Nominerinsgruppen är ansvarig för att göra sina egna informationsinsatser så att väljarna får reda på vad gruppen vill och så att väljarna kan ta ställning till de olika alternativen i valet. 

Vilka frågor är mest angelägna? Vilka visioner finns i gruppen? Hur vill gruppen arbeta för att genomföra dem? Sådana frågor är bra att besvara på ett tydligt sätt.

Kontakta gärna församlingen för att höra om de har några planer på att skapa arenor för nomineringsgrupperna.