Lämna in en motion till kyrkomötet 2021

Ledamöter och biskopar kan lämna in motioner till kyrkomötet. Motionstiden går ut den 5 augusti klockan 16.00.

Motionsformulär

Längst ner på sidan finns lathund för att logga in och lämna motion, lägga till medmotionärer och bekräfta medmotionärskap.

Gör så här

inloggning

Skriv in din personliga kod, klicka på logga in. Formuläret kan inte öppnas i Explorer, använd någon annan webbläsare.

Logga ut när du är klar. Tänk på att du förblir inloggad om du inte aktivt loggar ut.

lämna in motion

Klicka på ny motion. Skriv in din motion i textfälten, det går också bra att klistra in text från ett dokument. Texten sparas automatiskt. Eventuella meddelanden till kansliet kan lämnas i fältet längst ner.

Klicka på skicka in för att lämna in motionen. När du skickat in kan du hämta motionen som en word-fil.

Om du vill fortsätta att skriva på motionen vid ett senare tillfälle, klicka på stäng.

Alla dina motioner, både påbörjade och inskickade, listas på startsidan. Du kan öppna en motion genom att klicka på namnet. Om du vill kasta en påbörjad motion klickar du på soptunnan till höger. Det går inte att kasta eller göra ändringar i redan inskickade motioner.

Lägga till medmotionärer

Efter att du skickat in motionen kan du välja att lägga till medmotionärer.

Öppna den inskickade motionen och klicka på +medmotionär. Skriv in namnet på den som ska vara medmotionär och välj i listan som kommer upp. Klicka på Lägg till.

Meddela de valda medmotionärerna om att de måste logga in i motionsformuläret för att bekräfta medmotionärskap. När en medmotionär har bekräftat ändrar fältet med medmotionärens namn färg från rött till blått.

Bekräfta medmotionärskap

Klicka på Motioner där du är medmotionär på startsidan i formuläret.

Öppna motionen och bekräfta genom att och klicka på bocken i fältet med ditt namn.  Färgen på fältet ändras nu från rött till blått. 

När du bekräftat kan du inte ångra ditt val. Om du vill bli borttagen som medmotionär får du kontakta huvudmotionären, som kan välja att ta bort dig som medmotionär.