Meny

Lämna in en motion till kyrkomötet

Ledamöter och biskopar samt inkallade ersättare kan lämna in motioner. Motionstiden går ut den 29 juli klockan 16.00.

Gör så här

Skriv in din personliga kod, klicka på logga in. Formuläret kan inte öppnas i Explorer, använd någon annan webbläsare.

Klicka på ny motion. Skriv in din motion i textfälten. Texten sparas automatiskt. Eventuella meddelanden till kansliet kan lämnas i fältet längst ner.

Klicka på skicka in för att lämna in motionen. När du skickat in kan du hämta motionen som en word-fil.

Om du vill fortsätta att skriva på motionen vid ett senare tillfälle, klicka först på spara och sedan på stäng.

Alla dina motioner, både påbörjade och inskickade, listas på startsidan. Du kan öppna en motion genom att klicka på namnet. Om du vill kasta en påbörjad motion klickar du på soptunnan till höger. Det går inte att kasta eller göra ändringar i redan inskickade motioner.

Logga ut. Tänk på att du förblir inloggad om du inte aktivt loggar ut.

Funktionen för att lägga till medmotionärer och bekräfta medmotionärskap blir tillgänglig i början av juni.