Prata med oss

Upphovsrätt till kyrkohandboken

Den nya kyrkohandboken för Svenska kyrkan, och de enskilda verk som ingår i den, skyddas av upphovsrättslagen. Här får du reda på vad det innebär och kan läsa mer om lagen.


Innehållet i handboken är skyddat enligt lag

Kyrkohandboken och de enskilda verk som ingår i kyrkohandboken skyddas av upphovsrätt enligt lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (”Upphovsrättslagen”) och utländsk upphovsrättslagstiftning. Upphovs­rätten avseende kyrkohandboken tillhör Trossamfundet Svenska kyrkan (”Trossamfundet”) och upphovsrätten för de i kyrkohandboken ingående verken tillhör Trossamfundet eller de enskilda rättighets­innehavarna.

Kopiera inte utan tillstånd

Upphovsrätten innebär en ensamrätt för rättighetsinnehavaren att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik.

Det är inte tillåtet att i kommersiellt syfte förfoga över kyrkohandboken eller ett i kyrkohandboken ingående verk utan att tillstånd till förfogandet lämnats från rättighetsinnehavaren. Förfogande över kyrkohandboken eller ett i kyrkohand­boken ingående verk i privat syfte är tillåtet endast i den begränsade utsträck­ning som framgår av Upphovsrättslagen.

Läs mer om upphovsrättslagen hos Skrivguiden