Foto: Magnus Aronson/Ikon

”Himlen har landat” – Unga skapar gudstjänst

Skara stift har sedan några år tillbaka en ledarutbildning för unga ideella ledare som heter Rustad. Vår utgångspunkt är att den som är döpt och konfirmerad har en kompetens som behöver utvecklas och fördjupas. Tillsammans med någon anställd/ideell vuxen åker de på Rustad.

Alla delarna i utbildningen är fristående och bygger på att ge de unga chansen att vara fullt ut delaktiga i församlingens grundläggande uppgift som är fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission.

Varannan höst har vi tema ”gudstjänst”, ett tillfälle för de unga att ställa alla sina vad, hur och varför frågor om gudstjänsten. Syftet med denna del i utbildningen är allt från att ge dem kunskap om gudstjänstens olika delar till att själva vara med och utforma en temamässa som firas på söndagen.

Släppa kontrollen

Under helgen arbetar vi processinriktat. Vi startar fredag kväll med att ta vaska fram ett tema tills delarna sätts samman tidigt på söndagsmorgonen innan gudstjänsten firas. Arbetet bygger på en process med olika workshops där man kan stanna en stund och arbeta för att sedan gå till en annan grupp och ge input eller helt enkelt ta ett break. De unga har tagit uppgiften på stort allvar och ett engagemang med mycket energi som sträckt sig långt in på natten.  Som ansvariga för denna process innebar det att släppa kontrollen genom att ge dem ansvar fullt ut och våga lita på de unga.  Att bara hjälpa till när de unga så önskar är en träning för alla anställda och ansvariga.

De unga ledarna har arbetat fram, med sina ord och tankar, de olika momenten allt från ingångssång till sändningssång samt svarat för att be bönerna, sjunga och spela sångerna, dela ut nattvard osv. Prästens uppgift i gudstjänsten har varit att läsa instiftelseorden. Här är ett exempel på en inledningssång som vi fortfarande sjunger när vi träffas på helgerna med Rustad och den skrevs till temat ”Himlen har landat”.

Detta att bidra med det man kan ge för stunden har inneburit att man har skrivit texter medan någon annan satt musik till, skrivit tankar till de olika bönepartierna som andra har tagit ansvar för att ställa samman och be. Några har varit med i musikgruppen som hjälpt till att skapa musik till de olika texterna. Några har hjälpt till att skriva ner noter och arr till musiken. En predikogrupp som funderat över söndagens text och hur den berör oss idag. En grupp har tagit ansvar för att utsmycka kyrkorummet utifrån temat, en annan att gestalta söndagens text med sina uttryck. Ett samarbete där alla delarna bildar en helhet. Att få följa de unga ledarna i arbetet med att skriva Kyrie, Gloria, Trosbekännelsen, Sanctus, Agnus Dei, och flera sånger till gudstjänsten har varit en fantastisk upplevelse!

Våga uttrycka sin tro

Att ge unga människor förtroende, verktyg, kunskap samt tillit ger dem tro på sig själva att ta klivet till att våga uttrycka sin tro och sina känslor i ord och handling inför sina kompisar och Gud. Att se och bekräfta dem har gett ett ökat självförtroende. De har fått bekräftelse på att deras ord och musik är okej. Många grupper har tagit hem delar av det material som skapats på utbildningen för att användas i sina gudstjänster på hemmaplan.

De har fått upp ögonen för att kyrkan fortsätter skapa nytt och att de som unga ledare får vara delaktiga i församlingens grundläggande uppgift som alla andra genom att bidra med ett ungt perspektiv in i församlingens gudstjänstliv.

En förutsättning för att arbeta på detta sätt har krävt resurser genom medarbetare som stöttat, utan att ta över, och med varlig hand hjälpt dem i situationer när de kört fast för att komma framåt.

Första gången vi gjorde helgen ”fira gudstjänst” var vi lite oroliga för hur våra tankar kring att jobba fram en gudstjänst skulle tas emot. För varje gång blir igenkänningsfaktorn tydligare och ungdomarna säkrare i sig själva och vågar ta ännu mer plats.

Sista helgen med uppdraget ”fira gudstjänst” utgick vi från högmässans ordning och det fungerade på liknande sätt förutom att ungdomarna skrev alla texter och musiken själva. Däremot fick de unga ledarna möjlighet att lära sig ännu mer om mikrofon- och ljudteknik, musiken i gudstjänsten, duka nattvardsbordet samt att kyrkorummet skulle spegla söndagens tema.

Här är ett exempel på nattvardsbön där ungdomarnas tro tydligt kommer till uttryck.

”Tack för att vi får komma till nattvarden med allt som vi bär och allt som vi är.

Du ger oss styrka, mod och hopp.

Tack för att vi är oändligt värdefulla för dig.

I mina ögon är din kärlek magi. I dina ögon är jag älskad och fri. ”

Det vi har sett är att övning ger färdighet och att det bidrar till stor glädje hos de unga. Hela helgen är en undervisningshelg kring fira gudstjänst. Teori och praktik varvas med deras frågor, deras uttryckssätt kontra den tro de vill uttrycka. Deras relationer och gudsbilder uttrycks med egna ord som speglar gudstjänsten in i minsta detalj.

”Ge kyrkan kraft att sjunga i staden en ny sång, med språk som kan förkunna bland asfalt och betong” psalm 790:4