Småbarnscaféer

Mötesplatser som riktar sig till dig som är hemma med små barn på dagtid. Vuxna och barn träffas för att prata, leka, fika och umgås.

Vissa dagar har vi en sångstund, andra dagar ingår en kyrkisstund - en samling kring ett tema ur bibeln, med berättelser och aktiviteter för barn från ca 3 år.