Småbarnscaféer

Alla Småbarnscaféer är stänga tillsvidare under vårterminen 2021 Förhoppningsvis kan vi öppna våra verksamheter höstterminen 2021

Vissa dagar har vi en sångstund, andra dagar ingår en kyrkisstund - en samling kring ett tema ur bibeln, med berättelser och aktiviteter för barn från ca 3 år.