Foto: ulfake76

Möte för Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige för Kvismare församling kallas till sammanträde tisdag 21 maj kl. 19.00 i Klockargården Norrbyås. Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2023. Välkomna hälsar Frederick Axewill, ordförande.