Foto: Abstract

Körer och musikverksamhet

Sjung i kör i Kvismare församling, välkomna med, liten som stor.

Ceciliakören – Det är vår kyrkokör i församlingen. Vi sjunger tre- till fyrstämmig körsång i olika genre. Vi deltar vid ett flertal gudstjänster samt konserter i våra fina kyrkor. Vi övar i Klockargården i Norrbyås varje torsdag kl.19.00-21.00. Det är kul och välgörande att sjunga i kör! Det berikar livet! Är du sugen på att vara med i en härlig gemenskap är du välkommen att ta konakt med körens ledare, Lars Embretsen för mer information, tel. 019-586108.

Barnkör i församlingen! Killar och tjejer som går i årskurs 2 och uppåt är varmt välkomna till Stora Mellösa församlingshem på torsdagar kl. 15.15-16.00 för körsång. Vi sjunger sånger med blandad repertoar både på svenska och engelska. (Och kanske något annat språk också!) Vi deltar under året vid några av församlingens gudstjänster. Kontakta kantor Ingrid Gårsjö, tel. 019-586107.

Sång och musik för de allra minsta har vi under sångsamlingarna på våra öppna förskolor. Mer information, ring pedagog Sylvia Alkman, tel. 019-586105.