Ideellt arbete

"Man trivs där man behövs" Vill du hjälpa till i församlingsarbetet?

Vad kul att just du vill vara med i vår verksamhet.

Kontakta oss så får du veta mer om de möjligheter som finns att engagera dig i församlingens arbete, ring Tiina, tel. 019-58 61 04, mail: tiina.virta@svenskakyrkan.se