Internationellt arbete

Vi är en del av den världsvida kyrkan. Vi hör ihop- vi är delar i samma kropp och vi kan hjälpa och stödja varandra. Inom området internationella frågor samlas allt som församlingen ser som sitt internationella engagemang: Hela Världen – Svenska kyrkan

Vi har en liten internationell styrgrupp bestående av: Ideella medarbetare tillsammans med personal från vår församling.

Internationella gruppen är motorn för hela församlingens internationella arbete och har i sitt uppdrag att bevaka internationella frågor, engagera, inspirera, informera, påverka och ansvara för insamlingsarbetet.
Inom detta område finns: kyrkan i världen, landsbygdsutveckling, klimat och miljö, ekonomisk rättvisa, fred, demokrati och mänskliga rättigheter, hiv och aids och katastrofinsatser, och barnhemmet Barnens Ambassad i Ukraina.
Alla som känner engagemang för och aktivt vill stödja Svenska kyrkans internationella arbete skall känna sig välkomna med. Plats finns för både den som vill göra en liten eller tidsbegränsad insats och den som vill lägga ner mycket tid.
Är du intresserad ring Tiina Virta, tel. 019-586104.