Urngravar

Inom gravplatsen får urnor gravsättas. Gravrätten är 25 år. Gravplatsen får, om så önskas, smyckas med gravsten och rabatt. Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötseln men den kan utföras av församlingen om skötselavtal tecknats.