Minneslund.

Inom minneslunden får askor gravsättas inom ett gemensamt gravrättsområde. Ingen gravrätt. Gravsättningen utförs på anonym plats med enbart församlingens personal närvarande. Minnesbok förs över de gravsatta. Boken finns i kyrkans norra kor. Smyckning får ske med snittblommar och minnesljus på en särskild smyckningsplats. Församlingen ansvarar för skötseln av minneslunden och dess smyckningsplats.