Kvidinge kyrka

Kvidinge kyrka invigdes 1886, då den medeltida kyrkan från mitten av 1100-talet revs. Den gamla kyrkans torn behölls dock men byggdes om. Kyrkan är byggd i nygotisk stil och med Caroli kyrka i Malmö som förebild. Vi är stolta över vår ståtliga kyrka.

Kyrkan rymmer 600 personer men i norra korsarmen har ett sidokapell inretts för att åstadkomma större närhet i gudstjänsterna.
Från vår egen tid finns fyra glasmålningar utförda av Ängelholms konstnären Nils Möller.
Från den gamla kyrkan finns bevarad en altaruppsats från 1708-09 av bildsnidaren Gustaf Kilman, Borås, en ljuskrona från 1600-talet och fyra huvudbanér med anknytning till den närbelägna Tommarps kungsgård.
Altartavlan målades till kyrkans invigning av konstprofessor Mårten Eskil Winge, Stockholm, och föreställer Jesus i Emmaus.