Begravningsgudstjänst

Ursula Bengtsson

Begravningsgudstjänst har ägt rum i Kvidinge kyrka för Ursula Bengtsson den 28 mars 2018.
Präst: Karin Holmgren Nilsson. Musiker: Catrin Karlsson.
Vi sjöng psalmerna 198 Likt vårdagssol i morgonglöd, 249 Blott en dag, samt 297 Härlig är jorden.

Som inledning spelade Catrin ”Våren” av E. Grieg och som avslutning ”Libeslied” av L. van Beethoven.
Karin utgick i griftetalet från orden i Rom. 5:1-2: ”Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i, och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet.”

Gravsättningen kommer att ske i minneslunden på Kvidinge kyrkogård.