Begravningsgudstjänst

Ulla Martinsson

Begravningsgudstjänst har ägt rum i Kvidinge kyrka för Ulla Martinsson den 30 augusti 2019.

Präst: Cecilia Reuter. Musiker: Catrin Karlsson.

Följande psalmer sjöngs: 304 Lär mig, du skog, att vissna glad, 190 Bred dina vida vingar, samt 297 Härlig är jorden.

Som inledningsmusik spelade Catrin ”Tröstevisa”, och som avslutning ”Amazing Grace”.

Gravsättningen har ägt rum på Kvidinge kyrkogård.