Begravningsgudstjänst

Ulla Ljungkvist

Begravningsgudstjänst har ägt rum i Kvidinge kyrka för Ulla Ljungkvist den 21 januari. 

Präst: Johan Wallner. Musiker: Britt Granström. 

Vi sjöng psalmerna 304, "Lär mig du skog att vissna glad", och 297, "Härlig är jorden" . 

Som inledningsmusik framfördes "Vem kan segla förutan vind" och som utgångsmusik "Air" av Bach.  

Gravsättningen kommer att äga rum på Kvidinge kyrkogård.