Begravningsgudstjänst

Sture Kjellgren

Begravningsgudstjänst har ägt rum i Kvidinge kyrka för Sture Kjellgren den 7 mars 2019.

Präst: Karin Holmgren Nilsson. Musiker: Catrin Karlsson.

Vi sjöng psalmerna 249 Blott en dag, 176 Din klara sol går åter upp samt 297 Härlig är jorden.

Som inledningsmusik spelade Catrin ”Air”, J.S. Bach och som avslutning ”Tröstevisa”. B. Andersson.

Karin utgick i griftetalet från orden i Paulus brev till Timotheos i 1 Tim. 2:4-6: "Gud, vår frälsare, vill att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen. Gud är en, och en är förmedlaren mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för alla."

Gravsättningen har ägt rum på Kvidinge kyrkogård.