Begravningsgudstjänst

Per Venhagen

Begravningsgudstjänst har ägt rum i Kvidinge kyrka för Per Venhagen den 4 juli 2019.

Präst: Karin Holmgren Nilsson. Musiker: Britt Granström. Solist: Annika Fransson.

Vi sjöng psalmerna 249 Blott en dag, 774 Som när ett barn kommer hem om kvällen, samt 190 Bred dina vida vingar.

Som inledningsmusik spelade Britt ”Air” , J.S. Bach och som avslutning ” Adagio”, T. Albinoni.

Annika sjöng ”Jag har hört om en stad”, L. Lithell samt ”Gabriellas sång”, S. Nilsson /

P. Bäckman.

Karin utgick i griftetalet från 1 Kor. 1:26-31 som handlar om kallelsen till Guds rike. ”Genom Gud finns ni i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet.”

Gravsättningen kommer att äga rum på Kvidinge kyrkogård