Begravningsgudstjänst

Peder Aabrandt

Begravningsgudstjänst har ägt rum i Kvidinge kyrka för Peder Aabrandt den 20 juni 2019.

Präst: Karin Holmgren Nilsson. Musiker: Catrin Karlsson.

Vi sjöng psalmerna 21 Måne och sol, 235 Som en härlig gudomskälla, samt 200 I denna ljuva sommartid.

Som inledningsmusik spelade Catrin ”Amazing grace”, trad. och som avslutning ”En vänlig grönskas rika dräkt”, W. Åhlén.

Karin utgick i griftetalet från 2 Mos. 3:1-12 som handlar om Mose möte med Gud i den brinnande busken. Mose får i uppdrag att leda folket ur Egypten och slaveriet, men han tvivlar på att en sådan som han skulle klara det. Då förvissar Gud honom: ”Jag ska vara med dig”. Gud är med oss. Också Jesus har sagt: ”Jag är med er alla dagar till tidens slut”. (Matt. 28:20)

Gravsättningen kommer att äga rum på Kvidinge kyrkogård.