Begravningsgudstjänst

Mary Frid

Begravningsgudstjänst har ägt rum i Kvidinge kyrka för Mary Frid den 29 juni 2018.
Präst: Karin Holmgren Nilsson. Musiker: Knut Lindell.
Vi sjöng psalmerna 249 Blott en dag, 200 vers 5-8 I denna ljuva sommartid samt 297 Härlig är jorden.

Som inledning spelade Knut ”Air”, J.S. Bach och som avslutning ”Amazing grace”, skotsk folkmelodi. Annika Fransson sjöng ”Hälsingesången”, A. Engberg och ”Linblomman”, K-Å. Eriksson.

Karin utgick i griftetalet från orden i 1 Mos.1:11-12, där det står: ”Gud sade: ”Jorden skall ge grönska: fröbärande örter och olika arter av fruktträd med frö i sin frukt skall växa på jorden.” Och det blev så. Jorden frambringade grönska: olika arter av fröbärande örter och olika arter av träd med frö i sin frukt. Och Gud såg att det var gott.” Vi får alla njuta av, bruka och vårda skapelsens under, ta emot det som en gåva.

Gravsättningen kommer att äga rum på Kvidinge kyrkogård.