Begravningsgudstjänst

Mariette Ilic Smith

Begravningsgudstjänst har ägt rum i Kvidinge kyrka för Mariette Ilic Smith den 4 april 2019.

Präst: John Liljeblad. Musiker: Catrin Karlsson.

Vi sjöng psalmerna 181 Nu är det morgon, samt 297 Härlig är jorden.

Som inledningsmusik spelades ”Tröstevisa”, B. Andersson och som avslutning ”Sailing”, R. Stewart.

Musik som framfördes var: ”Don´t Want to talk”, ”Have I told You lately”, R. Stewart, samt ”Right here waiting”, R. Marx.

Gravsättningen kommer att äga rum i minneslunden på Kvidinge kyrkogård.