Begravningsgudstjänst

Margit Nilsson

Begravningsgudstjänst har ägt rum i Kvidinge kyrka för Margit Nilsson den 22 juli 2022.

Präst: Karin Holmgren Nilsson. Kyrkomusiker: Britt Granström. 

Vi sjöng psalmerna 199 vers 3-5 Man hörer fåglar sjunga, 249 Blott en dag, samt 248 Tryggare kan ingen vara.

Britt spelade ”Amazing grace” samt ”O store Gud”.

Före klockringningen spelades digitalt: ”Love me tender”, E. Presley, ”Halleluja”, Molly Sandén, samt under avskedet ”I hope you are dancing in the sky”, Beverly Ann.

Karin utgick i griftetalet från Jesaja 6:8 om när Gud behöver en budbärare, en profet: ”Herren sade: Vem ska jag sända, vem vill vara vår budbärare? Jesaja svarade: Jag, sänd mig!”

Gravsättningen kommer att äga rum på Kvidinge kyrkogård.